Bilder till redaktionellt uppslag i Tandläkartidningen

Ola Norderyd är tandläkare (leg tandkirurgi och specialist i parodontologi) och sedan 2021 professor i odontologi vid Jönköpings universitet. Han ansvarar för Jönköpingsstudien som studerar samband mellan parodontit (tandlossning) och olika sjukdomar. Utöver att ansvara för den stora Jönköpingsstudien söker han svaret på hur parodontit påverkar risken för att utveckla andra allvarliga sjukdomar. Det var på uppdrag av Tandläkartidningen som jag fotograferade Ola på Odontologiska Institutionen i Jönköping.